Odkar sem začela delati pri Sideri, se je moje družabno…